Geschiedenis

De vereniging "Dorpsbelangen Laar" is in 1982 opgericht door inwoners van Laar en was daarmee een van de eerste dorpsraden in de gemeente Weert. De doelstelling van de vereniging, zoals in de statuten omschreven, luidt:

Het benutten van alle mogelijkheden om te werken aan vormgeving, verbetering en instandhouding van de woon-, werk- en leefsituatie van het kerkdorp Laar. Daarbij in acht nemend dat Laar een kerkdorp is met een overwegend agrarisch karakter.

Alle inwoners van Laar die 16 jaar of ouder zijn kunnen lid worden van de vereniging. Nagenoeg alle inwoners van Laar zijn lid van de vereniging.

Het bestuur van de vereniging is de dorpsraad van Laar. Sinds de invoering van buurtbeheer in Weert krijgt de dorpsraad jaarlijks een bijdrage van de gemeente Weert, waaruit de dorpsraad haar activiteiten financiert.